• ហ្វេសប៊ុក
  • តំណភ្ជាប់
  • twitter
  • យូធូប
បដាទំព័រ

ហ្គាស

  • Gasket ឧបករណ៍កាត់ឌីជីថល

    Gasket ឧបករណ៍កាត់ឌីជីថល

    វត្ថុធាតុមិនមែនលោហធាតុនៅក្នុងសម្ភារៈ gasket គឺជាសម្ភារៈទន់ធម្មតា ហើយរូបរាងរបស់វាមានរាងជារង្វង់ជាចម្បង។វាពិបាកក្នុងការកាត់ដោយដៃ ហើយទិន្នផលទាប។ដើម្បីបង្កើនបរិមាណនិងគុណភាពនៃការផលិតវាជាការចាំបាច់ដើម្បីណែនាំឧបករណ៍កាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។